Get Adobe Flash player

LOGO

Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam mencerminkan perjalanan nilai-nilai adat istiadat, budaya leluhur kita yang tidak dapat dihapus dan dihilangkan begitu saja dan bahkan harus diketahui dan dipedomani oleh anak Negeri Palembang Darussalam sehingga timbul jati dirinya.

VISI

Mewujudkan Negeri Palembang Darussalam menjadi negeri tempat keselamatan yang diridhoi Allah SWT, melalui pelestarian adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam yang telah dilupakan dan ditinggalkan.

 

بينتغ سري مهكوتا فليمبغ – (إيس.إيم.في) – تياد كلارن

Bintang Seri Mahkota Palembang – (S.M.P) – tiada gelaran

 

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada golongan bangsawan yang berjaya, kebiasaannya kejayaan dalam NGO, Politik, Sukan, Budaya dan Perniagaannya. Ianya dikelaskan sebagai Darjah dalam keluarga pertama, Darjah ini juga sesuai dianugerahkan kepada Ahli Persatuan yang aktif dalam pelbagai kegiatan antara Negara atau pun dalam peringkat Negeri, mereka-mereka yang dikira sesuai oleh baginda atau kaum kerabat Istana juga boleh menerima darjah ini manakala darjah ini tiada had limit dan tiada gelaran, penerima hendaklah dikelaskan sebagai golongan yang dihormati.

Gelaran Suami : tiada gelaran

Gelaran Isteri : tiada gelaran

Gelaran Perempuan : tiada gelaran

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YBhg. Dr. Muhammad bin Ali, S.M.P., (dan disambung dengan pingat lain yang diterima)

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima : –

 

Pingat dilengkapi dengan :

1. Medal dipakai dileher

 

Pautan dalam Keluarga Darjah Yang Sama :-

Pin It

KEKELUARGAAN DARJAH KEBESARAN SMB III

S.P.M.P

سري ستيا فادوكا مهكوتا فليمبغ – (إيس.في.إيم.في) – كلارن داتوء سري فادوكا

Seri Setia Paduka Mahkota Palembang – (S.P.M.P) – Gelaran Dato’ Seri Paduka

 

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada golongan bangsawan yang berjaya, kebiasaannya kejayaan dalam NGO, Politik, Sukan, Budaya dan Perniagaannya. Ianya dikelaskan sebagai Darjah dalam keluarga pertama, Darjah ini juga sesuai dianugerahkan kepada Pengerusi Persatuan yang pernah menerima darjah di Negara asal atau pernah bergelar Dato’ boleh menerima darjah ini, mereka-mereka yang dikira sesuai oleh baginda atau kaum kerabat Istana juga boleh menerima darjah ini manakala darjah ini dihadkan kepada (200) penerima sahaja dan sesuai digelarkan sebagai Yang Amat Berbahagia (YAB)

Gelaran Suami : Dato’ Seri Utama

Gelaran Isteri : Datin Seri Utama

Gelaran Perempuan : Dato’ Seri Utama

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YAB. Dato’ Seri Paduka Muhammad bin Ali, S.P.M.P., (dan disambung dengan pingat lain yang diterima)

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima : –

Darjah dilengkapi dengan :

1. Selempang

2. Medal di paras Poket

3. Medal dan Rantai Kebesaran

4. Medal di selempang

5. Medal kecil untuk No 1 Dress atau pakaian adat

6. Medal mini untuk dinner dress atau pakaian waktu malam

7. Medal untuk Isteri

8. Coler Pin untuk pakaian harian

9. Bantal penyampaian adat (jika perlu)

Pautan dalam Keluarga Darjah Yang Sama :

SP_READ_MORE

D.S.M.P

درجه فادوكا سري مهكوتا فليمبغ – (دي.إيس.إيم.في) – كلارن داتوء فادوكا

Darjah Paduka Seri Mahkota Palembang – (D.S.M.P) – Dato’ Paduka

 

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada golongan bangsawan yang berjaya, kebiasaannya kejayaan dalam NGO, Politik, Sukan, Budaya dan Perniagaannya. Ianya dikelaskan sebagai Darjah dalam keluarga pertama, Darjah ini juga sesuai dianugerahkan kepada Pengerusi Persatuan yang aktif dalam pelbagai kegiatan antara Negara atau pun dalam peringkat Negeri, mereka-mereka yang dikira sesuai oleh baginda atau kaum kerabat Istana juga boleh menerima darjah ini manakala darjah ini dihadkan kepada (200) penerima sahaja dan sesuai digelarkan sebagai Yang Berbahagia (YBhg.)

Gelaran Suami : Dato’ Paduka

Gelaran Isteri : Datin Paduka

Gelaran Perempuan : Dato’ Paduka

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YBhg. Dato’ Paduka Muhammad bin Ali, D.S.M.P., (dan disambung dengan pingat lain yang diterima)

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima : –

  

Darjah dilengkapi dengan :

1. Selempang

2. Medal di paras Poket

3. Medal di selempang

4. Medal kecil untuk No 1 Dress atau pakaian adat

5. Medal mini untuk dinner dress atau pakaian waktu malam

6. Medal untuk Isteri

7. Coler Pin untuk pakaian harian

8. Bantal penyampaian adat (jika perlu)

 

Pautan dalam Keluarga Darjah Yang Sama:-

SP_READ_MORE

D.P.M.P

 درجه فادوكا مهكوتا فليمبغ – (دي. في.إيم.في) – كلارن داتوء

Darjah Paduka Mahkota Palembang – (D.P.M.P) – Dato’

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada golongan bangsawan yang berjaya, kebiasaannya kejayaan dalam NGO, Politik, Sukan, Budaya dan Perniagaannya. Ianya dikelaskan sebagai Darjah dalam keluarga pertama, Darjah ini juga sesuai dianugerahkan kepada Pengerusi Persatuan yang aktif dalam pelbagai kegiatan antara Negara atau pun dalam peringkat Negeri, mereka-mereka yang dikira sesuai oleh baginda atau kaum kerabat Istana juga boleh menerima darjah ini manakala darjah ini tiada had limit dan sesuai digelarkan sebagai Yang Berbahagia (YBhg.)

Gelaran Suami : Dato’

Gelaran Isteri : Datin

Gelaran Perempuan : Dato’

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YBhg. Dato’ Muhammad bin Ali, D.P.M.P., (dan disambung dengan pingat lain yang diterima)

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima : –

  

Darjah dilengkapi dengan :

1. Selempang

2. Medal di paras Poket

3. Medal di selempang

4. Medal kecil untuk No 1 Dress atau pakaian adat

5. Medal mini untuk dinner dress atau pakaian waktu malam

6. Medal untuk Isteri

7. Coler Pin untuk pakaian harian

8. Bantal penyampaian adat (jika perlu)

 

Pautan dalam Keluarga Darjah Yang Sama :

SP_READ_MORE

S.M.P

بينتغ سري مهكوتا فليمبغ – (إيس.إيم.في) – تياد كلارن

Bintang Seri Mahkota Palembang – (S.M.P) – tiada gelaran

 

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada golongan bangsawan yang berjaya, kebiasaannya kejayaan dalam NGO, Politik, Sukan, Budaya dan Perniagaannya. Ianya dikelaskan sebagai Darjah dalam keluarga pertama, Darjah ini juga sesuai dianugerahkan kepada Ahli Persatuan yang aktif dalam pelbagai kegiatan antara Negara atau pun dalam peringkat Negeri, mereka-mereka yang dikira sesuai oleh baginda atau kaum kerabat Istana juga boleh menerima darjah ini manakala darjah ini tiada had limit dan tiada gelaran, penerima hendaklah dikelaskan sebagai golongan yang dihormati.

Gelaran Suami : tiada gelaran

Gelaran Isteri : tiada gelaran

Gelaran Perempuan : tiada gelaran

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YBhg. Dr. Muhammad bin Ali, S.M.P., (dan disambung dengan pingat lain yang diterima)

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima : –

 

Pingat dilengkapi dengan :

1. Medal dipakai dileher

 

Pautan dalam Keluarga Darjah Yang Sama :-

SP_READ_MORE

A.M.P

فيغت أهلي مهكوتا فليمبغ – (إيه.إيم.في) – تياد كلارن

Pingat Ahli Mahkota Palembang – (A.M.P) – tiada gelaran

 

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada golongan bangsawan yang berjaya, kebiasaannya kejayaan dalam NGO, Politik, Sukan, Budaya dan Perniagaannya. Ianya dikelaskan sebagai Darjah dalam keluarga pertama, Darjah ini juga sesuai dianugerahkan kepada Ahli Persatuan yang aktif dalam pelbagai kegiatan antara Negara atau pun dalam peringkat Negeri, mereka-mereka yang dikira sesuai oleh baginda atau kaum kerabat Istana juga boleh menerima darjah ini manakala darjah ini tiada had limit dan tiada gelaran, penerima hendaklah dikelaskan sebagai golongan yang dihormati.

Gelaran Suami : tiada gelaran

Gelaran Isteri : tiada gelaran

Gelaran Perempuan : tiada gelaran

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YBhg. Dr. Muhammad bin Ali, A.M.P., (dan disambung dengan pingat lain yang diterima)

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima : –

    

Pingat dilengkapi dengan :

1. Medal kecil yang dipakai diatas poket sahaja.

 

Pautan dalam Keluarga Darjah Yang Sama :

SP_READ_MORE

Renew ID Card

Alih Bahasa

Top