Get Adobe Flash player

LOGO

Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam mencerminkan perjalanan nilai-nilai adat istiadat, budaya leluhur kita yang tidak dapat dihapus dan dihilangkan begitu saja dan bahkan harus diketahui dan dipedomani oleh anak Negeri Palembang Darussalam sehingga timbul jati dirinya.

VISI

Mewujudkan Negeri Palembang Darussalam menjadi negeri tempat keselamatan yang diridhoi Allah SWT, melalui pelestarian adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam yang telah dilupakan dan ditinggalkan.

 

درجه قرابة صلةاالرحم کسلطانن ڤالمبڠ داروسسالن يڠ امت دحرمتي (د۔ك۔س۔ڤ)
Darjah Kerabat Silaturahmi Kesultanan Palembang Darussalam Yang Amat Dihormati (D.K.S.P) – tiada gelaran

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada Ketua Adat mahupuna Raja atau Sultan di Negara-Negara Asing seperti di Eropah. Darjah ini diberikan atas dasar sebab menjalinkan silaturahmi diantara Sultan dan Raja seluruh Dunia dan juga mendapat kesefahaman dalam melestarikan budaya ke mata Dunia. Darjah ini tidak mempunyai sebarang gelaran dan kebiasaannya diberi sewaktu hari naik tahta baginda dengan konsep pertukaran Darjah Tertinggi. Penerima Darjah ini harus dihormati dan disanjung tinggi kerana semuanya adalah digolongkan sebagai ahli kehormat kelas Pertama dalam Istana.

Gelaran Suami : tiada gelaran

Gelaran Isteri : tiada gelaran

Gelaran Perempuan : tiada gelaran

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YTM. Sir. Muhammad bin Ali, D.K.S.P, (dan disambung dengan pingat lain yang diterima)

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima:-

 

Darjah dilengkapi dengan :

1. Selempang

2. Medal di paras Poket

3. Medal di selempang

4. Bantal penyampaian adat (jika perlu)

Pin It

KEKELUARGAAN DARJAH KEBESARAN SMB III

D.K.T

درجه قرابة سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك ترتيغكي (دي.كي.تي) – تياد كلار

Darjah Kerabat Sultan Mahmud Badaruddin III Tertinggi (D.K.T) – tiada gelaran

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada ahli kerabat DYMM Sultan Mahmud Badaruddin III dan juga DYMM Raja / Sultan bagi Negara Asing yang difikirkan sesuai oleh baginda, juga tidak ketinggalan kepada Ketua Negara yang berjaya membawa perkembangan kepada rakyat. Darjah Kebesaran ini merupakan darjah yang paling tinggi di dalam semua Darjah yang diwartakan oleh baginda dan ianya perlu pelbagai tapisan agar Darjah tidak disalah guna dan tidak diberi sewenang-wenangnya. Darjah ini hendaklah dikelaskan sebagai Yang Teramat Mulia

Gelaran Suami : tiada gelaran

Gelaran Isteri : tiada gelaran

Gelaran Perempuan : tiada gelaran

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YTM. Sir. Muhammad bin Ali, D.K.T., (dan disambung dengan pingat lain yang diterima)

 

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima :            

Darjah dilengkapi dengan :

1. Selempang

2. Medal di paras Poket

3. Medal dan Rantai Kebesaran

4. Medal di selempang

5. Medal kecil untuk No 1 Dress atau pakaian adat

6. Medal mini untuk dinner dress atau pakaian waktu malam

7. Medal untuk Isteri

8. Coler Pin untuk pakaian harian

9. Bantal penyampaian adat (jika perlu)

 

Pautan dalam Keluarga Darjah Yang Sama :

SP_READ_MORE

D.K

درجه درجه قرابة سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك كلس فرتام (دي.كي) –تياد كلارن

Darjah Kerabat Sultan Mahmud Badaruddin III Kelas Pertama (D.K.) – tiada gelaran

 

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada ahli kerabat DYMM Sultan Mahmud Badaruddin III dan juga DYMM Raja / Sultan bagi Negara Asing dan ahli kerabat keluarga anak Negeri serta individu yang difikirkan sesuai oleh baginda, juga tidak ketinggalan kepada Ketua Negara yang berjaya membawa perkembangan kepada rakyat. Darjah Kebesaran ini merupakan darjah yang paling tinggi di dalam semua Darjah yang diwartakan oleh baginda dan ianya perlu pelbagai tapisan agar Darjah tidak disalah guna dan tidak diberi sewenang-wenangnya. Darjah ini hendaklah dikelaskan sebagai Yang Teramat Mulia (YTM)

Gelaran Suami : tiada gelaran

Gelaran Isteri : tiada gelaran

Gelaran Perempuan : tiada gelaran

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YTM. Sir. Muhammad bin Ali, D.K., (dan disambung dengan pingat lain yang diterima)

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima :

Darjah dilengkapi dengan :

1. Selempang

2. Medal di paras Poket

3. Medal dan Rantai Kebesaran

4. Medal di selempang

5. Medal kecil untuk No 1 Dress atau pakaian adat

6. Medal mini untuk dinner dress atau pakaian waktu malam

7. Medal untuk Isteri

8. Coler Pin untuk pakaian harian

9. Bantal penyampaian adat (jika perlu)

 

 

Pautan dalam Keluarga Darjah Yang Sama :

SP_READ_MORE

D.K-II

درجه قرابة سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك كلس كدوا (دي.كي.دوا) –كلارن خاص

Darjah Kerabat Sultan Mahmud Badaruddin III Kelas Kedua (D.K-II) – Gelaran Khas

 

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada ahli kerabat DYMM Sultan Mahmud Badaruddin III dan juga DYMM Raja / Sultan bagi Negara Asing dan ahli kerabat keluarga anak Negeri serta individu yang difikirkan sesuai oleh baginda, juga tidak ketinggalan kepada Ketua Negara yang berjaya membawa perkembangan kepada rakyat. Darjah Kebesaran ini merupakan darjah yang kedua tertinggi di dalam semua Darjah yang diwartakan oleh baginda dan ianya perlu pelbagai tapisan agar Darjah tidak disalah guna dan tidak diberi sewenang-wenangnya. Darjah ini hendaklah dikelaskan sebagai Yang Amat Dihormati (YAD)

Gelaran-gelaran yang biasanya diberikan adalah ditetapkan oleh Baginda Sultan melalui proses penapisan dan juga proses kenal pasti latar belakang individu, kebiasaannya gelaran angka 3 atau angka 4 yang diberikan ini adalah merupakan Kerabat Istana kelas yang amat dihormati dan kedudukan mereka adalah paling hadapan selepas kerabat teringgi Istana.

Gelaran yang dinobatkan kepada individu ini tidak akan sama dengan gelaran calon lain, ertinya gelaran yang diberikan ini adalah gelaran kurniaan khas dan hanya penerima ini sahaja mempunyai gelaran itu.

Contoh : Dato’ Seri Bentara DiRaja, Dato’ Bakti Setia, Dato’ Paduka Setia Wangsa, Dato’ Lela Bakti dan lain-lain.

Gelaran Suami : Gelaran Khas yang diperkenan DYMM Sultan

Gelaran Isteri : Toh Puan Seri / Datin Paduka Seri (tergantung kelas gelarannya)

Gelaran Perempuan : Gelaran Khas yang diperkenan DYMM Sultan

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YAD. Dato’ Seri Bentara DiRaja, D.K. II., (sambung singkatan pingat atau darjah yang diterima yang lain)

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima :

Darjah dilengkapi dengan :

1. Selempang

2. Medal di paras Poket

3. Medal dan Rantai Kebesaran

4. Medal di selempang

5. Medal kecil untuk No 1 Dress atau pakaian adat

6. Medal mini untuk dinner dress atau pakaian waktu malam

7. Medal untuk Isteri

8. Coler Pin untuk pakaian harian

9. Bantal penyampaian adat (jika perlu)

 

Pautan dalam Keluarga Darjah Yang Sama :

 

SP_READ_MORE

D.K.S.P

درجه قرابة صلةاالرحم کسلطانن ڤالمبڠ داروسسالن يڠ امت دحرمتي (د۔ك۔س۔ڤ)
Darjah Kerabat Silaturahmi Kesultanan Palembang Darussalam Yang Amat Dihormati (D.K.S.P) – tiada gelaran

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada Ketua Adat mahupuna Raja atau Sultan di Negara-Negara Asing seperti di Eropah. Darjah ini diberikan atas dasar sebab menjalinkan silaturahmi diantara Sultan dan Raja seluruh Dunia dan juga mendapat kesefahaman dalam melestarikan budaya ke mata Dunia. Darjah ini tidak mempunyai sebarang gelaran dan kebiasaannya diberi sewaktu hari naik tahta baginda dengan konsep pertukaran Darjah Tertinggi. Penerima Darjah ini harus dihormati dan disanjung tinggi kerana semuanya adalah digolongkan sebagai ahli kehormat kelas Pertama dalam Istana.

Gelaran Suami : tiada gelaran

Gelaran Isteri : tiada gelaran

Gelaran Perempuan : tiada gelaran

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YTM. Sir. Muhammad bin Ali, D.K.S.P, (dan disambung dengan pingat lain yang diterima)

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima:-

 

Darjah dilengkapi dengan :

1. Selempang

2. Medal di paras Poket

3. Medal di selempang

4. Bantal penyampaian adat (jika perlu)

SP_READ_MORE

D.S.K.P

درجه داتوق ڤڠيرن صلةاالرحم کسلطانن ڤالمبڠ دارالسلام يڠ دحرمتي (د۔س۔ك۔ڤ)- داتوق ڤڠيرن

Darjah Dato’ Pengiran Silaturahmi Kesultanan Palembang Darussalam Yang Dihormati  (D.S.K.P) – Dato’ Pengeran

 

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada individu yang berjaya dan kebiasaannya diberi kepada mereka yang sentiasa melestari budaya Negara dan Negeri masing-masing, kebiasaannya juga diberi kepada golongan warga tamu dari Negara Eropah dan Gelaran ini dihadkan kepada jumlah (200) Penerima sahaja. Sesuai digelarkan sebagai Yang Berbahagia.

Gelaran Suami : Dato’ Pangiran

Gelaran Isteri : Datin Pangiran

Gelaran Perempuan : Dato’ Pangiran

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YBhg. Sir. Muhammad bin Ali, D.S.K.P, (dan disambung dengan pingat lain yang diterima)

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima:-

 

 

Darjah dilengkapi dengan :

1. Selempang

2. Medal di paras Poket

3. Medal di selempang

4. Bantal penyampaian adat (jika perlu)

 

SP_READ_MORE

Renew ID Card

Alih Bahasa

Top