Get Adobe Flash player

LOGO

Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam mencerminkan perjalanan nilai-nilai adat istiadat, budaya leluhur kita yang tidak dapat dihapus dan dihilangkan begitu saja dan bahkan harus diketahui dan dipedomani oleh anak Negeri Palembang Darussalam sehingga timbul jati dirinya.

VISI

Mewujudkan Negeri Palembang Darussalam menjadi negeri tempat keselamatan yang diridhoi Allah SWT, melalui pelestarian adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam yang telah dilupakan dan ditinggalkan.

 

Buat Mata Wang

 

Membuat Mata Uang Kesultanan Palembang Darussalam

Di masa Sri Paduka Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin / Sultan Mahmud Badaruddin II bin Sultan Muhammad Bahauddin, Kesultanan Palembang Darussalam telah mengeluarkan mata uang sendiri (Mata uang Kesultanan Palembang Darussalam), sehingga pembayaran tidak tergantung pada mata uang bangsa asing (Belanda maupun Inggris).

 

Membuat Meriam dan Senjata

Pada masa pemerintahan Sri paduka Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo bin Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, Kesultanan Palembang Darussalam telah memproduksi sendiri meriam dan senapan yang dibuat dari tembaga yang panjangnya sampai tiga depa. Meriam dan senjata tersebut dipergunakan untuk melawan pasukan Inggris dan Belanda di masa Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin / SMB II.

Allah SWT berfirman yang bermaksud:
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum itu sehingga kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri.” (Ar- Ra’d: 11)

Sabda Rasulullah SAW:
“Bermula Islam itu asing dan kelak akan kembali asing seperti semula. Maka berbahagialah orang-orang yang terpencil yang tidak banyak kawannya, iaitu orang yang melestarikan sunnahku yang sudah dirosakkan oleh manusia” (Muslim dan Tarmidzi).

 

Pin It

Renew ID Card

Alih Bahasa

Top