D.K.S.P

Darjah Kerabat Silaturahmi Kesultanan Palembang Darussalam Yang Amat Dihormati (D.K.S.P) – tiada gelaran

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada Ketua Adat mahupuna Raja atau Sultan di Negara-Negara Asing seperti di Eropah. Darjah ini diberikan atas dasar sebab menjalinkan silaturahmi diantara Sultan dan Raja seluruh Dunia dan juga mendapat kesefahaman dalam melestarikan budaya ke mata Dunia. Darjah ini tidak mempunyai sebarang gelaran dan kebiasaannya diberi sewaktu hari naik tahta baginda dengan konsep pertukaran Darjah Tertinggi. Penerima Darjah ini harus dihormati dan disanjung tinggi kerana semuanya adalah digolongkan sebagai ahli kehormat kelas Pertama dalam Istana.

Gelaran Suami : tiada gelaran

Gelaran Isteri : tiada gelaran

Gelaran Perempuan : tiada gelaran

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YTM. Sir. Muhammad bin Ali, D.K.S.P, (dan disambung dengan pingat lain yang diterima)

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima : –

(photo dlm proses scanning) 

Darjah dilengkapi dengan :

1. Selempang

2. Medal di paras Poket

3. Medal di selempang

4. Bantal penyampaian adat (jika perlu)