D.S.M.S

درجه سري إيندرا مغكو سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك – (دي.إيس.إيم.إيس)  – داتوء ستيا

Darjah Seri Indera Mangku Sultan Mahmud Badaruddin III – (D.S.M.S) Dato’ Setia

Penerangan :

Darjah ini dianugerahkan kepada golongan bangsawan yang berjaya, kebiasaannya kejayaan dalam NGO, Politik, Sukan, Budaya dan Perniagaannya. Ianya dikelaskan sebagai Darjah dalam keluarga pertama, Darjah ini juga sesuai dianugerahkan kepada Pengerusi Persatuan yang pernah menerima darjah di Negara asal atau pernah bergelar Dato’ boleh menerima darjah ini, mereka-mereka yang dikira sesuai oleh baginda atau kaum kerabat Istana juga boleh menerima darjah ini manakala darjah ini dihadkan kepada (200) penerima sahaja dan sesuai digelarkan sebagai Yang Berbahagia (YBhg.)

Gelaran Suami : Dato’ Setia

Gelaran Isteri : Datin Setia

Gelaran Perempuan : Dato’ Setia

Cara penulisan gelaran/darjah yang diterima :

YBhg. Dato’ Setia Muhammad bin Ali, D.S.M.S., (dan disambung dengan pingat lain yang diterima)

Berikut adalah Medal dan Selempang yang diterima : –

Darjah dilengkapi dengan :

1. Selempang

2. Medal di paras Poket

3. Medal di selempang

4. Medal kecil untuk No 1 Dress atau pakaian adat

5. Medal mini untuk dinner dress atau pakaian waktu malam

6. Medal untuk Isteri

7. Coler Pin untuk pakaian harian

8. Bantal penyampaian adat (jika perlu)