Senarai Penuh Darjah

DARJAH-DARJAH KERABAT

1. درجه قرابة سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك ترتيغكي (دي.كي.تي) – تياد كلارن

Darjah Kerabat Sultan Mahmud Badaruddin III Tertinggi (D.K.T) – tiada gelaran

2. درجه درجه قرابة سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك كلس فرتام (دي.كي) –تياد كلارن

Darjah Kerabat Sultan Mahmud Badaruddin III Kelas Pertama (D.K.) – tiada gelaran

3. درجه قرابة سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك كلس كدوا (دي.كي.دوا) –كلارن خاص

Darjah Kerabat Sultan Mahmud Badaruddin III Kelas Kedua (D.K-II) – Gelaran Khas

 

DARJAH KERABAT SILATURAHMI (KHUSUS PENERUS ADAT LUAR NEGARA)

1. Darjah Kerabat Silaturahmi Kesultanan Palembang Darussalam Yang Amat Dihormati  (D.K.S.P) – tiada gelaran

2. Darjah Dato’ Pengiran Silaturahmi Kesultanan Palembang Darussalam Yang Dihormati  (D.S.K.P) – Dato’ Pengiran

 

KEKELUARGAAN DARJAH KEBESARAN SMB III

1. سري ستيا مغكو سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك – (إيس.إيس.إيم.إيس) – داتوء سري أوتام

Seri Setia Mangku Sultan Mahmud Badaruddin III – (S.S.M.S) – Dato’ Seri Utama

2. درجه سري إيندرا مغكو سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك – (دي.إيس.إيم.إيس)  – داتوء ستيا

Darjah Seri Indera Mangku Sultan Mahmud Badaruddin III – (D.S.M.S) Dato’ Setia

3. درجه إيندرا مغكو سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك – (دي.أي.إيم.إيس) – داتوء

Darjah Indera Mangku Sultan Mahmud Badaruddin III – (D.I.M.S) – Dato’

4. بيغتغ سري مغكو سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك – (إيس.إيم.إيس) – تياد كلارن

Bintang Seri Mangku Sultan Mahmud Badaruddin III – (S.M.S) – tiada gelaran

5. فيغت أهلي مغكو سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك – (إيه.إيم.إيس) – تياد كلارن

Pingat Ahli Mangku Sultan Mahmud Badaruddin III – (A.M.S) – tiada gelaran

 

 

1. سري ستيا فادوكا مهكوتا فليمبغ – (إيس.في.إيم.في) – كلارن داتوء سري فادوكا

Seri Setia Paduka Mahkota Palembang – (S.P.M.P) – Dato’ Seri Paduka

2. درجه فادوكا سري مهكوتا فليمبغ – (دي.إيس.إيم.في) – كلارن داتوء فادوكا

Darjah Paduka Seri Mahkota Palembang – (D.S.M.P) – Dato’ Paduka

3. درجه فادوكا مهكوتا فليمبغ – (دي. في.إيم.في) – كلارن داتوء

Darjah Paduka Mahkota Palembang – (D.P.M.P) – Gelaran Dato’

4. بينتغ سري مهكوتا فليمبغ – (إيس.إيم.في) – تياد كلارن

Bintang Seri Mahkota Palembang – (S.M.P) – tiada gelaran

5.  فيغت أهلي مهكوتا فليمبغ – (إيه.إيم.في) – تياد كلارن

Pingat Ahli Mahkota Palembang – (A.M.P) – tiada gelaran

 

JAKSA PENDAMAI PALEMBANG

1. (جكسا فندماي سلطان فليمبغ  – (جي.في

Jaksa Pendamai Kesultanan Palembang – (J.P)

 

DARJAH-DARJAH KEBESARAN JASA WIRO NEGERI PALEMBANG

1. سري ستيا فغيران ستريا سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك – (إيس.إيس.إيس.إيم) – داتوء سري فغليما

Seri Setia Pangeran Satria Sultan Mahmud Badaruddin III – (S.S.S.M) – Dato’ Seri Panglima

2. درجه فغيران ستريا سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك – (دي.في.إيس.إيم) – داتوء فغليما

Darjah Pangeran Satria Sultan Mahmud Badaruddin III – (D.P.S.M) – Dato’ Panglima

 

1. سري ستيا فغيران ويرو سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك – (إيس.إيس.في.إيم) – داتوء سري ويرو

Seri Setia Pangeran Wiro Sultan Mahmud Badaruddin III – (S.S.P.M) – Dato’ Seri Wiro

2. درجه فغيران ستريا سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك – (دي.في.دبليو.إيم) – داتوء ويرو

Darjah Pangeran Wiro Sultan Mahmud Badaruddin III – (D.P.W.M) – Dato’ Wiro

 

1. سري فغيران تمغكوغ سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك – (إيس.في.تي.إيم) – داتوء سري

Seri Pangeran Temenggong Sultan Mahmud Badaruddin III (S.P.T.M) – Dato’ Seri

2. درجه فغيران تمغكوغ سلطان محمود بدر الدين يغ كتيك – (دي.في.تي.إيم) – داتوء

Darjah Pangeran Temenggong Sultan Mahmud Badaruddin III (D.P.T.M) – Dato’

 

1. سري  فغليما دراج نكري فليمبغ دار السلام – (إيس.جي.إين) – داتوء سري

Seri Panglima DiRaja Negeri Palembang Darussalam – (S.J.N) – Datuk Seri

2. فغليما جاس نكري فليمبغ درا السلام – (في.جي.إين) – داتوء

Panglima Jasa Negeri Palembang Darussalam – (P.J.N) – Datuk

 

 

BINTANG-BINTANG KEBESARAN

1. (بينتغ طاعة ستيا – (بي.تي.إيس

Bintang Taat Setia – (B.T.S)

2. (بينتغ كاكه براني – (بي.جي.بي

Bintang Gagah Berani – (B.G.B)

3. (بينتغ ستيا سلطان فليمبغ – (بي.إيس.إيس

Bintang Setia Sultan Palembang – (B.S.S)

 

 

PINGAT-PINGAT KEBESARAN

1. (فيڠت فکرتي ترفيليه (في . في . تي

Pingat Pekerti Terpilih – (P.P.T)

2.  (فيڠت لاما برخدمت (في . إيل . بي

Pingat Lama Berkhidmat – (P.L.B)

3.  (فيڠت جاسا کمشارکتان (في . جي . کي

Pingat Jasa Kemasyarakatan – (P.J.K)

4.  (فيڠت فرتبان سلصن فليمبڠ (في . في . إيس 

Pingat Pertabalan Sultan Palembang – (P.P.S)

 

 

SURAT-SURAT ISTANA SMB III

1.  سورة کفوجيان

Surat Kepujian,

2.  سورة فڠهرݢاٴن

Surat Penghargaan,

3.  سورة تريما مڠادف

Surat Terima Mengadap

4. سورة ويسودا انوݢراه

Surat Wisuda Anugerah,

5.  سورة عداة

Surat Adat ,

6.  سورة قرتوکران درجاه

Surat Pertukaran Darjah

7.  سورة کبودياٴن

Surat Kebudayaan,

8.  سورة عموم

Surat Umum,

9. سورة راسمي

Surat Rasmi,

10.  سورة صيلا ترحمي

Surat Silaturahmi